EKИП-98
ХОЛДИНГ АД
Файловете, съдържащи се в WINRAR архивите са с електронен подпис и за да можете да ги разглеждате трябва да изтеглите програма за отваряне на p7s формат, напр. безплатната p7sviewer.
За нас
Новини
Финанси
 
 
2015
Счетоводен баланс за периода 01.01- 30.06.2015 г. Протокол
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2015 г. Протокол
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2015 г.
Приложение към 31.03.2015 г.
2014
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2014 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2014 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2014 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2014 г.
Годишни отчети 2014 г.
Годишни отчети 2014 - КФН 2014 г.
Начален л иквидационен баланс
2013
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2013 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2013 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2013 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2013 г.
Годишни отчети 2013 г.
2012
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2012 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2012 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2012 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2012 г.
Годишни отчети 2012 г.
2011
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2011 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2011 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2011 г.
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2011 г.
Годишни отчети 2011 г.
Oтчет за финансото състояние за годината към 31.12.2011 г.
   
Отчет за паричните потоци за 2011 г.
   
Отчет за промените собстения капитал за 2011 г.
   
Oтчет за всеобхватния доход за годината към 31.12.2011 г.
   
Пояснителни сведеня към годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.
Справки за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.
 
2010
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2010 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2010 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2010 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2010 г.
   
Годишни отчети 2010 г.
Oтчет за финансото състояние за годината към 31.12.2010 г.
   
Отчет за паричните потоци за 2010 г.
   
Отчет за промените собстения капитал за 2010 г.
   
Oтчет за всеобхватния доход за годината към 31.12.2010 г.
   
Пояснителни сведеня към годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.
Справки за периода 01.01.2010-31.12.2010 г.
2009
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2009 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2009 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2009 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2009 г.
   
Годишен финансов отчет
2008
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2008 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2008 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2008 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2008 г.
   
Годишен финансов отчет
2007
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2007 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2007 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2007 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2007 г.
   
Годишен финансов отчет
2006
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2006 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2006 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2006 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2006 г.
   
Годишен финансов отчет
2005
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.12.2005 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.09.2005 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 30.06.2005 г.
   
Междинен финансов отчет за периода 01.01- 31.03.2005 г.
   
Годишен финансов отчет